ORIGINAL

                                                                                                     Espai d'Artesans

 

Tornar a Exposicions >>

 

 

 

Fragmentos de uno mismo

Collages

Pedro Infante

Del 18 de setembre al 11 de novembre 2017

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Aquesta exposició parteix de la necessitat de trobar respostes a preguntes personals, individuals, però també universals. De buscar i trobar els diferents trossos o parts d’un mateix.

Cadascun dels collages, són preguntes, de vegades amb resposta i de vegades no, i d’altres vegades simplement la necessitat d’esxpressar una sensació o un  escobriment d’aquests trossos que componen un tot: la naturalesa.

Espero que cadascun de vosaltres, pugui submergir-se en els collages i trobar les seves pròpies preguntes i respostes.  Aquesta sèrie de collages són solament una invitació a això.

Esta exposición parte de la necesidad de encontrar respuestas a preguntas personales, individuales, pero también universales. De buscar y de encontrar los diferentes trozos o partes de uno mismo.

Cada uno de los collages, son preguntas, a veces con respuesta y a veces no, y otras veces simplemente la necesidad de expresar una sensación o un descubrimiento de esos trozos que componen un todo: la naturaleza.

Espero que cada uno de vosotros, pueda sumergirse en cada uno de loscollages y encontrar sus propias preguntas y respuestas. Esta serie de collages son solamente una invitación a ello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIA

Vaig començar els meus estudis relacionats amb el dibuix i la pintura a l'escola Massana de Barcelona, on vaig assistir durant un any a classes. Posteriorment vaig cursar els meus estudis a la Llotja de Barcelona des de 1996 al 2000, on em vaig especialitzar en Disseny Gràfic.

Porto 15 anys treballant com a dissenyador gràfic, però sempre he tingut altres dues inquietuds a nivell creatiu: la fotografia i el collage.

Més recentment vaig estar assistint a classes de dibuix i pintura en el Talleret a Granollers durant un any, i durant uns mesos en el EspaiMedusa de Barcelona. 

Aquests últims, van despertar la necessitat de crear i tornar a prendre contacte amb el collage com a forma d'expressió creativa.

Pedro Infante

BIOGRAFIA

Comenzé mis estudios relacionados con el dibujo y la pintura en la escuela Massana de Barcelona, donde asistí durante un año a clases. Posteriormente cursé mis estudios en la LLotja de Barcelona desde 1996 al 2000, donde me especialicé en Diseño Gráfico.

Llevo 15 años trabajando como diseñador gráfico, pero siempre he tenido otras dos inquietudes a nivel creativo: la fotografía y el collage.

Más recientemente estuve asistiendo a clases de dibujo y pintura en el Talleret en Granollers durante un año, y durante unos meses en el Espai Medusa de Barcelona.

Estos últimos, despertaron la necesidad de crear y volver a tomar contacto con el collage como forma de expresión creativa.

Pedro Infante